Menu

Szkoła Pisania Ikon

 Szkoła Pisania Ikon w Krzeszowie

pod wezwaniem Wszystkich Świętych

Placówki:i
1. Opactwie mniszek Benedyktynek - Krzeszów
2. Ojcowie Oblaci - Wrocław
3. Dom Rekolekcyjny  w Częstochowie, Dolina Miłosierdzia.

 

Celem Szkoły/Warsztatów cyklicznych jest zdobycie wiedzy o ikonie w kontekście praktycznym i teoretycznym wraz z pogłębioną formacją do życia wewnętrznego, życia modlitwy. Wymiar praktyczny będzie obejmował: pracę nad rysunkiem początkowo poprzez martwą naturę do postaci ludzkiej w obszarze akademickim, następnie poprzez sprawne operowanie linią – (ubogim narzędziem obecnym w ikonie na każdym etapie pracy ), i uchwyceniem za pomocą wyłącznie linii charakteru, ciężaru, ruchu danego obiektu. Przestrzeń praktyczna będzie również zawierała pracę z kolorem, następnie poznanie tradycyjnych technik związanych ściśle z pisaniem ikony a mianowicie, wykonaniem zaprawy klejowo – kredowej, przygotowaniem podobrazia, skonstruowaniem tempery żółtkowej, nakładaniem prawdziwej pozłoty, werniksowaniem Część teoretyczna ma na celu wniknięcie w kanon, historię, funkcję i miejsce ikony w życiu współczesnego człowieka , poza tym będzie poruszała tematy z zakresu technologii malarstwa w szerokim tego słowa znaczeniu. Strona formacyjna ma na uwadze poszerzenie wiedzy z zakresu teologii życia wewnętrznego w wymiarze teoretycznym i praktycznym co jak ufamy pomoże uwierzyć, że jesteśmy wszyscy razem powołani do zażyłej przyjaźni z Bogiem na drodze modlitwy kontemplacyjnej i w każdym powołaniu i miejscu możemy znaleźć takie obszary sprzyjające wejściu w przestrzeń Boga jak samotność, milczenie, modlitwa.
 
Zajęcia mają miejsce raz w miesiącu i  obejmują cały weekend, zjazd piątek godz. 16.30, zakończenie niedziela godz. 15.00.  We Wrocławiu w sobotę od godz. 9.00 do 18.30 i w niedzielę od godz. 9.00 do 18.00.
Szkoła przewiduje około 20 godzin zajęć teoretycznych i 95 godzin zajęć praktycznych.

Sposoby zgłaszania się i weryfikacja:

1 etap. Drogą telefoniczną lub mailową,
2 etap. Rozmowa Kwalifikacyjna z Ojcem.

KRZESZÓW

http://benedyktynki-krzeszow.pl/kurs-pisania-ikon


 WROCŁAW

Parafia Matki Bożej Królowej Pokoju, Ojcowie Oblaci, ul. Ojców Oblatów 1 Wrocław

Wykłady naszych gości 
 wykład z duchowości:
listopad:
 mgr Anna Larina Dzimira,  1. Zasady Kompozycji w ikonie,  2. Duchowość ikony, mistrz i uczeń, 3. Talent w Kościele
Pażdziernik: Ks. lic. Grzegorz Kopij, Mandylion

Kwiecień: O. prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI, 1. Piękno, 2. Świętość ciała


Terminy na rok 2022/2023    


17-18  wrzesień
  15-16
 październik 
 19-20 listopada 
3 zjazdy w Ząbkowicach Śląskich rekolekcyjne u Pallotynów terminy pojawią się we wrześniu.
29-30 kwiecień
10-11 czerwiec

Koszt Szkoły/warsztatów cyklicznych we Wrocławiu 1470 zł.
z możliwością rozłożenia na trzy raty.  Zajęcia zaczynają  w sobotę od 8.30 do 18.00 w niedzielę  o godzinie 9.00 - 18.00. Każdego dnia rozpoczynamy pracę Eucharystią a następnie 30-minutową modlitwą w ciszy w kaplicy wewnętrznej. Zajęcia są prowadzone wParafii MB Królowej Pokoju we Wrocławiu na ul.Ojców Oblatów 1 . Brak możliwości noclegu.


Częstochowa Dolina Miłosierdzia

https://dolina-milosierdzia.pl/szkola-pisania-ikon/

TERMINY ZJAZDÓW NA ROK 2022/2023

Rozmowa kwalifikacyjna - termin ustalany indywidualnie z ks. Mariuszem
dwa zjazdy będą dłuższe w związku z tym zjazdów Szkoły będzie 7.

7-9  październik
10-13  listopad 
2-4  
grudzień 
 5-8 
styczeń
ferie
21-23  kwiecień
12-14  maj
2-4 czerwca


Wykłady gości:
mgr Anna Larina - Dzimira 


 Koszt Szkoły/warsztatów cyklicznych  za 1 rok wynosi 1470 zł 
Szkoła znajduje się w Domu Rekolekcyjnym Księży Pallotynów w Częstochowie w Dolinie Miłosierdzia ul. Kordeckiego 49. Opiekunem duchowym jest ks. dr Mariusz Marszałek SAC. 
Koszt pobytu to 60 zł za pokój, 15 zł śniadanie, 25 zł obiad, 15 zł kolacja. Kazdy pokój ma łazienkę. 


Różnice
istniejące w obu Szkołach. U  Pallotynów w Częstochowie, uczestnik  ma możliwość oddalić się od swojej domowej, rodzinnej, osobistej rzeczywistości i obowiązków, wejść w codzienną modlitwę i Eucharystię. We Wrocławiu u O. Obltów, uczestnicy uczestniczą rano we wspólnej Eucharystii praz 30 - minutowej modlitwie w ciszy. W Istebnej, cisza i przestreń gór oraz lasów sprzyja modlitwie :) to tak krótko. Przestrzeń pracy w wszystkich Szkołach ma być przeżywana zgodnie z celem Szkoły w skupieniu, milczeniu i ciszy.


Szkoła przeznaczona jest dla osób, które:


  • -będą chciały poznać kontemplacyjny charakter aktu pisania ikony jak i przestrzeni, w której powinna powstawać, wyrażony w umiłowaniu milczenia, ciszy i głębokiego skupienia w oparciu o jej teologiczne przesłanie, 
  • - prowadzą aktywne życie sakramentalne, życie modlitwy - chrześcijan,
  • -charakterezyje  emocjonalna dojrzałość,  bezkonfliktowy stosunku wobec prowadzącego  jak i pozostałych członków grupy, umiejętne radzenie sobie z trudnościami.
  • - komunikatywność  w prostym rozumienu tekstu słyszanego i pisanego,
  • - sumienność w wykonywaniu  zadań,
  • - odpowiedni poziom warsztatu, pozwalający podjąć pracę na poziomie zaawansowanym, wyrażony: w umiejętnym i samodzielnym doborze koloru i ich wzajemnych relacji, myślenie kolorem i techniką, zdolność widzenia w szerokim tego słowa znaczeniu: proporcji, ruchu obiektów, wzajemnych powiązań w obrębie kompozycji, / dotyczy osób, które pragną kontynuować naukę na III roku na poziomie zaawansowany,/
  • - samodzielnie pogłębiają wiedzę poprzez osobistą lekturę z tematu  pisania ikony jak i duchowości, /dotyczy III roku/


Sposoby zgłaszania się i weryfikacja, etapy:

1. Drogą telefoniczną lub mailową,
2. Rozmowa Kwalifikacyjna z Ojcem.

Liczba osób ograniczona.


Poniżej jedna z konferencji wygłoszonych  w Naszej Szkole w ramach spotkań formacyjnych.

Audio

Formularz zgłoszenia na warsztaty/zamówienia

Przeglądaj...
Honorata Wojczyńska
Pracownia artystyczna
L’espace
Telefon:
+48 508422320