Menu

Szkoła Pisania Ikon

 Szkoła Pisania Ikon w Krzeszowie

pod wezwaniem Wszystkich Świętych

Placówki:
1. Opactwie mniszek Benedyktynek - Krzeszów
2. Ojcowie Oblaci - Wrocław
3. Dom Rekolekcyjny od 2020 w Wiśle.

 

Celem Szkoły/Warsztatów cyklicznych jest zdobycie wiedzy o ikonie w kontekście praktycznym i teoretycznym wraz z pogłębioną formacją do życia wewnętrznego, życia modlitwy. Wymiar praktyczny będzie obejmował: pracę nad rysunkiem początkowo poprzez martwą naturę do postaci ludzkiej w obszarze akademickim, następnie poprzez sprawne operowanie linią – (ubogim narzędziem obecnym w ikonie na każdym etapie pracy ), i uchwyceniem za pomocą wyłącznie linii charakteru, ciężaru, ruchu danego obiektu. Przestrzeń praktyczna będzie również zawierała pracę z kolorem, następnie poznanie tradycyjnych technik związanych ściśle z pisaniem ikony a mianowicie, wykonaniem zaprawy klejowo – kredowej, przygotowaniem podobrazia, skonstruowaniem tempery żółtkowej, nakładaniem prawdziwej pozłoty, werniksowaniem Część teoretyczna ma na celu wniknięcie w kanon, historię, funkcję i miejsce ikony w życiu współczesnego człowieka , poza tym będzie poruszała tematy z zakresu technologii malarstwa w szerokim tego słowa znaczeniu. Strona formacyjna ma na uwadze poszerzenie wiedzy z zakresu teologii życia wewnętrznego w wymiarze teoretycznym i praktycznym co jak ufamy pomoże uwierzyć, że jesteśmy wszyscy razem powołani do zażyłej przyjaźni z Bogiem na drodze modlitwy kontemplacyjnej i w każdym powołaniu i miejscu możemy znaleźć takie obszary sprzyjające wejściu w przestrzeń Boga jak samotność, milczenie, modlitwa.
 
Zajęcia mają miejsce raz w miesiącu i  obejmują cały weekend, zjazd piątek godz. 16.30, zakończenie niedziela godz. 15.00.  We Wrocławiu w sobotę od godz. 9.00 do 18.30 i w niedzielę od godz. 9.00 do 18.00.
Szkoła przewiduje około 20 godzin zajęć teoretycznych i 95 godzin zajęć praktycznych.

Sposoby zgłaszania się i weryfikacja:

1. Drogą telefoniczną lub mailową,
2. Rozmowa Kwalifikacyjna z Ojcem.

KRZESZÓW

http://benedyktynki-krzeszow.pl/kurs-pisania-ikon

Wykłady naszych gości na rok 2019/20 

Listopad: mgr Anna Larina -Dzimira:  1.Kompozycja w ikonie,  2. Duchowość ikony, mistrz i uczeń, 3.Talent w Kościele 4.Ikona
Grudzień: Ks. dr Piotr Nikolski: Czy ikona jest sakramentem? oraz Tajemnica Trójcy Świętej w ikonogrfii.
reszta gości niebawem :)


Planowane terminy kolejnego  roku szkoły/warsztatów cyklicznych:
 2020/21 rok. terminy 

Rozmowa kwalifikacyjna , zapraszamy na warsztaty do Krzeszowa 18 do 25 sierpnia 2020?


 25-27 wrzesień
9 -11 październik
6-11  listopad
4 - 6 grudzień
18-20 grudzień zjazd formacyjny u O.Pallotynów
ferie
26-28 marca 2021
22-25 kwiecień 20121


Koszt 1380 zł za rok nauki z możliwością rozłożenia na trzy raty, plus koszty pobytu w Opactwie..
Jeden dzień to 7 godzin praktyczno-teoretycznych, cały rok to 115 h pozostała częsć to modlitwa (tak jak podczas warsztatów -patrz Program warsztatów). 

SPOTKANIA FILII WE WROCŁAWIU

Rozmowa kwalifikacyjna , zapraszamy na warsztaty do Krzeszowa 18 do 25 sierpnia 2020?

Parafia Matki Bożej Królowej Pokoju, Ojcowie Oblaci, ul. Ojców Oblatów 1 Wrocław

Wykłady naszych gości na rok 2020/21 
 wykład z duchowości:
Wrzesień:
 mgr Anna Larina Dzimira,  1. Zasady Kompozycji w ikonie,  2. Duchowość ikony, mistrz i uczeń, 3. Talent w Kościele
Pażdziernik: Ks. dr Piotr Nikolski: Czy ikona jest sakramentem? oraz Tajemnica Trójcy Świętej w ikonogrfii.
Pażdziernik zjazd drugi: 

Terminy na rok 2020/2021    

5-6  wrzesień
  3-4
 październik 
 24-25 październik 
listopad
19-20 grudnia - zjazd formacyjny w Ząbkowicach Śląskich u Pallotynów
ferie

luty
? marzec
? kwiecień

Koszt Szkoły/warsztatów cyklicznych we Wrocławiu 1380 zł 
z możliwością rozłożenia na trzy raty.  Zajęcia zaczynają  w sobotę od 8.30 do 18.00 w niedzielę  o godzinie 9.00 - 18.00. Każdego dnia rozpoczynamy pracę Eucharystią a następnie 30-minutową modlitwą w ciszy w kaplicy wewnętrznej. Zajęcia są prowadzone wParafii św. Józefa Rzemieślnika na ul. Krakowskiej 44 u Ks. Misjonarzy Wincentego a'Paulo we Wrocławiu. Brak możliwości noclegu.


KOSZARAWA BYSTRA DOM REKOLEKCYJNY  O. FRANCISZKANÓW  W GÓRACH

TERMINY ZJAZDÓW NA ROK 2019/2020
Piątek jest dniem dojazdu m.in. dla osób mieszkających daleko. Zajęcia rozpoczynają się w sobotę.

6 - 8
września 2019
27-29 września
8-12 listopad/ zjazd dłuższy wolne państwowe, czyli dwa zjazdy połączone razem
ferie
10-12 
stycznia 2020
28 luty- marca
3-5 kwietnia
8-10 maj

Wykłady gości:
Wrzesień:
O. Innocenty Kiełbasiewicz OFMIkona w przestrzeni czasu i historii…2. Niczym Jaś fasola 

Wrzesień zjazd drugi: 3. Ikona w przestrzeni natury i kultury, 4. Ikona w przestrzeni teologii, Bóg i Chrystus
Listopad: O. Ireneusz Toczydłowski OFM, Cztery wykłady:Duchowość wg Ewagriusza z Pontu. 
Styczeń: cd.  O. Ireneusz Toczydłowski OFM, Cztery wykłady:Duchowość wg Ewagriusza z Pontu.

 
 
 Koszt Szkoły/warsztatów cyklicznych w Koszarawie za 1 rok wynosi 1380 zł 
z możliwością rozłożenia na trzy raty.  Zajęcia zaczynają się o godzinie 9.00 - 19.00. O godzinie 9.00 rozpoczynamy pracę Eucharystią a następnie 30-minutową modlitwą w ciszy w kaplicy wewnętrznej. Zajęcia są prowadzone w klasztorze OO.Franicszkanów, 34-332 Koszarawa 677  www.koszarawa.franciszkanie.pl Klasztor zapewnia miejsca noclegowe wraz z  pełnym wyżywieniem 70 zł za dobę bez dopłat za jedynkę. Okolica piękna w górach, widok na Babią Górę.

Różnice
istniejące w obu Szkołach. U  mniszek benedyktynek uczestnik ma możliwość włączyć się w rytm liturgii monastycznej oraz oddalić się od swojej domowej, rodzinnej, osobistej rzeczywistości i obowiązków. We Wrocławiu u Ks. Misjonarzy Winentego a' Paulo, uczestnicy uczestniczą rano we wspólnej Eucharystii praz 30 - minutowej modlitwie w ciszy. U OO. Franciszkanów w Koszarawie Bystrej, cisza i przestreń gór oraz lasów sprzyja modlitwie :) to tak krótko. Przestrzeń pracy w wszystkich Szkołach ma być przeżywana zgodnie z celem Szkoły w skupieniu, milczeniu i ciszy.


Szkoła przeznaczona jest dla osób, które:


  • -będą chciały poznać kontemplacyjny charakter aktu pisania ikony jak i przestrzeni, w której powinna powstawać, wyrażony w umiłowaniu milczenia, ciszy i głębokiego skupienia w oparciu o jej teologiczne przesłanie, 
  • - prowadzą aktywne życie sakramentalne, życie modlitwy - chrześcijan,
  • -charakterezyje  emocjonalna dojrzałość,  bezkonfliktowy stosunku wobec prowadzącego  jak i pozostałych członków grupy, umiejętne radzenie sobie z trudnościami.
  • - komunikatywność  w prostym rozumienu tekstu słyszanego i pisanego,
  • - sumienność w wykonywaniu  zadań,
  • - odpowiedni poziom warsztatu, pozwalający podjąć pracę na poziomie zaawansowanym, wyrażony: w umiejętnym i samodzielnym doborze koloru i ich wzajemnych relacji, myślenie kolorem i techniką, zdolność widzenia w szerokim tego słowa znaczeniu: proporcji, ruchu obiektów, wzajemnych powiązań w obrębie kompozycji, / dotyczy osób, które pragną kontynuować naukę na III roku na poziomie zaawansowany,/
  • - samodzielnie pogłębiają wiedzę poprzez osobistą lekturę z tematu  pisania ikony jak i duchowości, /dotyczy III roku/


Sposoby zgłaszania się i weryfikacja:

1. Drogą telefoniczną lub mailową,
2. Rozmowa Kwalifikacyjna z Ojcem.

Liczba osób ograniczona.


Poniżej jedna z konferencji wygłoszonych  w Naszej Szkole w ramach spotkań formacyjnych.

Audio

Formularz zgłoszenia na warsztaty/zamówienia

Przeglądaj...
Honorata Wojczyńska
Pracownia artystyczna
L’espace
Telefon:
+48 508422320