Menu

Szkoła Pisania Ikon

 Szkoła Pisania Ikon w Krzeszowie

pod wezwaniem Wszystkich Świętych

w Opactwie mniszek benedyktynek
i jej filia w Klasztorze OO.Franciszkanów OFM
we Wrocławiu oraz w Domu Rekolekcyjnym O. Franciszkanów w Koszarawie Bystrej w górach z widokiem na Babią Górę.

 

 
Celem Szkoły/Warsztatów cyklicznych jest zdobycie wiedzy o ikonie w kontekście praktycznym i teoretycznym wraz z pogłębioną formacją do życia wewnętrznego, życia modlitwy. Wymiar praktyczny będzie obejmował: pracę nad rysunkiem początkowo poprzez martwą naturę do postaci ludzkiej w obszarze akademickim, następnie poprzez sprawne operowanie linią – (ubogim narzędziem obecnym w ikonie na każdym etapie pracy ), i uchwyceniem za pomocą wyłącznie linii charakteru, ciężaru, ruchu danego obiektu. Przestrzeń praktyczna będzie również zawierała pracę z kolorem, następnie poznanie tradycyjnych technik związanych ściśle z pisaniem ikony a mianowicie, wykonaniem zaprawy klejowo – kredowej, przygotowaniem podobrazia, skonstruowaniem tempery żółtkowej, nakładaniem prawdziwej pozłoty, werniksowaniem Część teoretyczna ma na celu wniknięcie w kanon, historię, funkcję i miejsce ikony w życiu współczesnego człowieka , poza tym będzie poruszała tematy z zakresu technologii malarstwa w szerokim tego słowa znaczeniu. Strona formacyjna ma na uwadze poszerzenie wiedzy z zakresu teologii życia wewnętrznego w wymiarze teoretycznym i praktycznym co jak ufamy pomoże uwierzyć, że jesteśmy wszyscy razem powołani do zażyłej przyjaźni z Bogiem na drodze modlitwy kontemplacyjnej i w każdym powołaniu i miejscu możemy znaleźć takie obszary sprzyjające wejściu w przestrzeń Boga jak samotność, milczenie, modlitwa.
 
Zajęcia mają miejsce raz w miesiącu i  obejmują cały weekend, zjazd piątek godz. 16.30, zakończenie niedziela godz. 15.00.  We Wrocławiu w sobotę od godz. 9.00 do 18.30 i w niedzielę od godz. 9.00 do 18.00.
Szkoła przewiduje około 20 godzin zajęć teoretycznych i 95 godzin zajęć praktycznych.

Sposoby zgłaszania się i weryfikacja:

1. Drogą telefoniczną lub mailową,
2. Rozmowa Kwalifikacyjna z Ojcem.

TERMINY NA ROK 2019 DLA WROCŁAWIA I KRZESZOWA UKAŻĄ SIĘ NIEBAWEM. DLA KOSZARWY TERMINY PODAJEMY PONIŻEJ.

http://benedyktynki-krzeszow.pl/kurs-pisania-ikon

Wykłady naszych gości na rok 2018/19 niebawem dodamy
Wrzesień:ks. dr Piotr Nikolski:

„Świadomość ikonografii, wzloty i upadki”

 "Wewnętrzna postawa piszącego ikonę. Dlaczego ikonę pisze się modlitwą i postem."

W grudniu, O.Innocenty Kiełbasiewicz OFM, Przełożony Pustelni Franciszkańskiej, madytacyjna analiza Krzyża San Damiano,  1. Ikona krucyfiksu z kościółka San Damiano w przestrzeni historii 2. Ikona krucyfiksu z kościółka San Damiano w przestrzeni kultury 3. Ikona krucyfiksu z kościółka San Damiano w przestrzeni teologii - misterium wspólnoty (Kościół - Oblubienica) 4. Ikona krucyfiksu z kościółka San Damiano w przestrzeni teologii - misterium świętości (Chrystus - Oblubieniec)  reszta gości niebawem :)

 
Planowane terminy kolejnego  roku szkoły/warsztatów cyklicznych:
 2018/19 rok
Rozmowa kwalifikacyjna w przedziale 31 lipca - 12 sierpnia w Krzeszowie.

28 – 30 wrzesień 2018 r.
9 – 11 listopad
7 – 9 grudzień
4 - 6 styczeń 2019 r.
ferie
1 -3 marzec
12 - 14 kwiecień
10 – 12 maj
7 – 9 czerwiec

Koszt 1290 zł za rok nauki z możliwością rozłożenia na trzy raty, plus koszty pobytu w Opactwie..
Jeden dzień to 7 godzin praktyczno-teoretycznych, cały rok to 115 h pozostała częsć to modlitwa (tak jak podczas warsztatów -patrz Program warsztatów). 

SPOTKANIA FILII WE WROCŁAWIU

Opiekunowie duchowi: członkowie Zakonu Franciszkanów

Wykłady naszych gości na rok 2018/19 niebawem dodamy
wykład z duchowości: Wrzesień, mgr Anna Larina Dzimira, Kompozycja w ikonie, Duchowość ikony, mistrz i uczeń.
Listopad, grudizeń, styczeń, luty,kwiecieĶ, maj,: O. dr Tomasz Skibiński OFM, duchowość
w grudniu ks. dr Piotr nikolski:: „Świadomość ikonografii, wzloty i upadki”, "Wewnętrzna postawa piszącego ikonę. Dlaczego ikonę pisze się modlitwą i postem"
 w styczniu,  O.Innocenty Kiełbasiewicz OFM, Przełożony Pustelni Franciszkańskiej,madytacyjna analiza Krzyża San Damiano,1. Ikona krucyfiksu z kościółka San Damiano w przestrzeni historii 2. Ikona krucyfiksu z kościółka San Damiano w przestrzeni kultury 3. Ikona krucyfiksu z kościółka San Damiano w przestrzeni teologii - misterium wspólnoty (Kościół - Oblubienica) 4. Ikona krucyfiksu z kościółka San Damiano w przestrzeni teologii - misterium świętości (Chrystus - Oblubieniec)

 

 reszta gości niebawem :)


Terminy na rok 2018/19     
Rozmowa kwalifikacyjna 8 wrzesnia 2018 rok.
15-16
wrzesień 2018
 6 - 7
październik 
17-18 listopad 
01-02 
grudzień
12 - 13 
stycznia 2019
23-24 
luty
 ferie
 6-7 kwiecień
 4-5 maj

Koszt Szkoły/warsztatów cyklicznych we Wrocławiu 1380 zł 
z możliwością rozłożenia na trzy raty.  Zajęcia zaczynają się o godzinie 9.00 - 18.30. O godzinie 9.00 rozpoczynamy pracę Eucharystią a następnie 30-minutową modlitwą w ciszy w kaplicy wewnętrznej. Zajęcia są prowadzone w klasztorze przy Al. Jana Kasprowicza 26. Brak możliwości noclegu.


KOSZARAWA BYSTRA DOM REKOLEKCYJNY  O. FRANCISZKANÓW  W GÓRACH

TERMINY ZJAZDÓW NA ROK 2019/2020
Piątek jest dniem dojazdu m.in. dla osób mieszkających daleko. Zajęcia rozpoczynają się w sobotę.

6 - 8
września 2019
27-29 września
8-12 listopad/ zjazd dłuższy wolne państwowe, czyli dwa zjazdy połączone razem
ferie
17-19
stycznia 2020
? luty
24-26 kwietnia
8-9 maj

Koszt Szkoły/warsztatów cyklicznych w Koszarawie 1380 zł 
z możliwością rozłożenia na trzy raty.  Zajęcia zaczynają się o godzinie 9.00 - 19.00. O godzinie 9.00 rozpoczynamy pracę Eucharystią a następnie 30-minutową modlitwą w ciszy w kaplicy wewnętrznej. Zajęcia są prowadzone w klasztorze34-332 Koszarawa 677  www.koszarawa.franciszkanie.pl są miejsca noclegowe z pełnym wyżywieniem 70 zł za dobę bez dopłat za jedynkę. Okolica piękna w górach, widok na Babią Górę.

Różnice
istniejące w obu Szkołach. U  mniszek benedyktynek uczestnik ma możliwość włączyć się w rytm liturgii monastycznej oraz oddalić się od swojej domowej, rodzinnej, osobistej rzeczywistości i obowiązków. We Wrocławiu u oo. Franciszkanów, uczestnicy uczestniczą rano we wspólnej Eucharystii praz 30 - minutowej modlitwie w ciszy. Przestrzeń pracy w obu Szkołach ma być przeżywana zgodnie z celem Szkoły w skupieniu, milczeniu i ciszy.

Szkoła przygotowuje się do otworzenia III roku nauczania na poziomie zaawansowanym/2019. 

Szkoła przeznaczona jest dla osób, które:


  • -będą chciały poznać kontemplacyjny charakter aktu pisania ikony jak i przestrzeni, w której powinna powstawać, wyrażony w umiłowaniu milczenia, ciszy i głębokiego skupienia w oparciu o jej teologiczne przesłanie, 
  • - prowadzą aktywne życie sakramentalne, życie modlitwy - chrześcijan,
  • -charakterezyje  emocjonalna dojrzałość,  bezkonfliktowy stosunku wobec prowadzącego  jak i pozostałych członków grupy, umiejętne radzenie sobie z trudnościami.
  • - komunikatywność  w prostym rozumienu tekstu słyszanego i pisanego,
  • - sumienność w wykonywaniu  zadań,
  • - odpowiedni poziom warsztatu, pozwalający podjąć pracę na poziomie zaawansowanym, wyrażony: w umiejętnym i samodzielnym doborze koloru i ich wzajemnych relacji, myślenie kolorem i techniką, zdolność widzenia w szerokim tego słowa znaczeniu: proporcji, ruchu obiektów, wzajemnych powiązań w obrębie kompozycji, / dotyczy osób, które pragną kontynuować naukę na III roku na poziomie zaawansowany,/
  • - samodzielnie pogłębiają wiedzę poprzez osobistą lekturę z tematu  pisania ikony jak i duchowości, /dotyczy III roku/


Sposoby zgłaszania się i weryfikacja:

1. Drogą telefoniczną lub mailową,
2. Rozmowa Kwalifikacyjna z Ojcem.

Liczba osób ograniczona.


Poniżej jedna z konferencji wygłoszonych  w Naszej Szkole w ramach spotkań formacyjnych.

Audio

Formularz zgłoszenia na warsztaty/zamówienia

Przeglądaj...
Honorata Wojczyńska
Pracownia artystyczna
L’espace
Telefon:
+48 508422320